Motokrosové a quadkrosové závody - BURIÁNKA CUP 2016 KRASLICE


ÚVOD:

Buriánka cup je seriál závodů motocrossu a quadcrossu pořádaný organizací „SPORTOVNÍ CENTRUM MLÁDEŽE NA BURIÁNCE“. Celý seriál závodů spadá pod národní organizaci Český Amatérský Motosport, člen evropské motosportové organizace I.M.B.A.

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

- Všichni účastníci závodu jsou povinní dodržovat veškerá pravidla stanovená pořadatelem a v průběhu pořádání závodu respektovat pokyny ředitele závodu a traťových komisařů.

- Každý závodník vstupuje do závodu sám za sebe, na vlastní nebezpečí, zodpovídá za své činy a zříká se jakékoliv náhrady škody spojené v souvislosti s jeho účastí v závodu.

- Závodu se může zúčastnit pouze jezdec, který je zcela způsobilý fyzicky i duševně kontrolovat a ovládat svůj stroj s ohledem na vlastní bezpečnost i bezpečnost ostatních účastníků závodu a není pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky.

- Jezdec odpovídá za svůj doprovod. Jezdec může být vyloučen (bez nároku na vrácení startovného) případně jinak sankcionován za nesportovní či nevhodné chování svého doprovodu.

- Za nezletilého závodníka podává přihlášku ke každému závodu jeho zákonný zástupce. Ten také za nezletilého závodníka vyřizuje všechny administrativní a organizační záležitosti související se závodem. Po celou dobu konání závodu zákonný zástupce nezletilého závodníka plně odpovídá za jeho jednání a bezpečnost.

PODMÍNKY ÚČASTI

1) Platná závodní licence ČAM na rok 2016

2) Splnění podmínek pro účast v dané kategorii (Technická pravidla)

3) Registrace jezdce do seriálu (registrace on-line https://naburiance.cz/index.php/registrace16 nebo na místě za poplatek 50,- Kč)

4) Zaplacení startovného.

5) Dodržení bezpečnostních pokynů a opatření uvedená pořadatelem

6) Na závodech poháru Buriánka cup budou vyžadovány licence ČAM typu - H. Bez ní nebude jezdec přihlášen do závodu. Denní licenci je možno získat na jednotlivých závodech po předložení potvrzení o zdravotní prohlídce u organizátora Buriánka cupu za 100 Kč. Vlastníci licencí AČR musí mít denní licenci ČAM, nepotřebují však zdravotní prohlídku.

PODMÍNKY ÚČASTI PRO ČTYŘKOLKY

Každá čtyřkolka musí být vybavena trhacím stop spínačem („trhačka“) a nášlapy.

Závodník je povinen mít "trhačku" při jízdě plně funkční a musí umožnit provést kontrolu funkčnosti zařízení pořadatelům.

VÝSTROJ JEZDCŮ:

Povinné ochranné pomůcky: přilba, ochranné brýle, chránič trupu (hrudi, ramen, zad) a pevné boty.

Doporučené ochranné pomůcky: bederní pás, chrániče bérců a kolen, chrániče horních částí paží a loktů, dres s dlouhým rukávem, dlouhé kalhoty a rukavice.

POKYNY:

- Jezdec se musí zúčastnit alespoň kvalifikace.

- Jezdec může v závodě nastoupit v jedné kategorii. V další kategorii po zaplacení 300 Kč, body se mu budou započítávat.

Více info a online registrce na: naburiance.cz


Archive