Lékařské potvrzení

žádosti 2018

Potvrzení rodičů 

(pro nezletilé)

Úrazové pojištení 

(zatím jen národní)

Přihlášení do SMS

Vyřízení licence

Vážení jezdci,

vzhledem k tomu, že s blížícím se novým rokem 2018 dostáváme jakožto vedoucí motokrosových středisek SMS stále více dotazů ohledně licenčního řízení 2018, rozhodli jsme se Vás informovat o zcela aktuální situaci, a též o tom, co jí předcházelo.

Po skončení závodní sezóny 2017 proběhlo několik jednání mezi vedoucími SMS, Komisí motokrosu AČR (dříve Výkonný výbor Svazu motokrosu) a dokonce i mezi vedením Autoklubu ČR. V zásadě se jednalo o dvě věci – podoba licenčního řízení na rok 2018 a financování středisek SMS na rok 2018.

 

Licenční řízení na rok 2018 bude elektronické. Licenční SW však bude spuštěn bohužel až od 1.2.2018, což je poměrně dost pozdě (dříve to dle vyjádření  AČR prý bohužel z technických důvodů není možné). Z tohoto důvodu jsme tedy požadovali, aby byl ještě letos ponechán původní systém podávání papírových žádostí o licenci včetně platby vedoucím střediskům. Toto i za cenu, že by se cca o 10% zvedly ceny licencí, jak původně také AČR navrhoval. Nakonec jsme ale pochopili, že postaru nic nebude a že se licenční SW zkrátka nasadí. Aby si jezdci mohli včas vyřizovat žádosti a s nimi spojená lékařská potvrzení, případně pojištění a ověřování podpisů rodičů u nezletilých a také abychom jezdcům mohli držet startovní čísla, které mj. tento SW neřeší a v neposlední řadě abychom znali příslušnosti jezdců k jednotlivým SMS (abychom mohli plánovat nominace pro SMS do Programů KP, kalendáře KP, atd.), dohodli jsme se nakonec na řešení, které sice vypadá kostrbatě, ale bude řešit všechny potřebné věci a včas.

 

Každý jezdec si vyplní Žádost o registraci do SMS. Ta je obdobná, jako byla první strana žádosti o licenci jezdce v minulosti. Tuto žádost budete moci kdykoli poslat svému vedoucímu střediska (buď poštou, osobně anebo stačí poslat scan e-mailem, nemusí již být originál) za účelem nominace do SMS, přihlášení se do příslušné třídy a hlavně zajištění startovního čísla. V případě zaškrtnutí kolonky MMČR bude zajištěno i startovní číslo do MMČR. Doba hájení startovních čísel pro KP i MMČR je jako každý rok pouze do 31.1.2018!

 

Na sezónu 2018 se snížil počet druhů (typů) licencí a ceny zůstávají jako letos.

Mezinárodní licence:      3.500CZK (bývalá licence Mez.A)

Národní licence:             1.000CZK (bývalé licence A a B) pouze pro závody MMČR a KP

Hobby licence:                  800CZK (bývalá licence C) pouze pro třídy Hobby KP

 

Dětská licence (nově do patnácti let) bude za sníženou sazbu. Půjde však o licence výše uvedené, jako u dospělých. Mezinárodní bude stát 1.000CZK, Národní 500CZK. Týká se to jezdců roku narození 2003 a mladších.

 

Jezdci si již nyní mohou vyřídit lékařskou prohlídku, v případě nezletilých jezdců ověření podpisu rodičů (Česká Pošta, matrika, notář). Formuláře pro lékařské vyšetření, pro ověření podpisů rodičů a pro pojištění (povinné bude stále jen u mezinárodní licence) se víceméně nemění. Odkazy na všechny tyto formuláře nejdete níže v této zprávě. Tyto vyplněné a potvrzené dokumenty pak naskenujete a nahrajete do licenčního systému AČR, který bude spuštěn 1.2.2018. Platbu za licenci provede jezdec přímo na účet AČR a potvrzení o platbě také nahraje do licenčního systému, stejně tak i svou fotografii v elektronické podobě. Poté mu bude vyrobena licence s fotkou a zaslána na jeho adresu.

 

Kdo bude neprodleně potřebovat licenci pro motoskijöring, vyřídí si žádost včetně platby přímo na sekretariátu GS pro motocyklový sport AČR (u paní Jany Vaňkové). Vedoucímu SMS pošle jezdec motoskijöringu pouze Žádost o registraci do SMS výše uvedeným způsobem.

 

Naštěstí se bude jednat pouze o přechodnou sezónu, od příštího roku (žádosti na sezónu 2019) bude už vše pouze elektronicky, vedoucím SMS se nic posílat nebude, budeme si brát potřebné informace ze systému, který již bude, doufejme, plnohodnotně fungovat.